tidakid สินค้าเด็ก

เนคไท้เด็กปลอกขาแฮปปี้

กางเกงก้นบานผลไม้


:

60 ฿


กางเกงก้นบานผลไม้+รูปสัตว์ สวมใส่กันชิวๆ ....Brand Busha 
ตอนนี้มีลาย

มี 3 ไซส์ 80.90.,100

มี 8 ลาย ตามรูป 

ไซส์ 80 สำหรับนน.ไม่เกิน 11 กก.

ไซส์ 90 สำหรับนน. 13 กก.

ไซส์ 100 สำหรับนน.15 กก.

เมนูสินค้าเด็ก